Bracke Forest: About the company

En hjälpande hand

Markberedningens grundläggande roll är att förbättra förutsättningarna för överlevnad och tillväxt av frö eller plantor. De problem som finns vid anläggandet av ny skog är likartade oavsett var någonstans i världen vi befinner oss. Precis på samma sätt som inom jordbruket är risken störst för skador av skadedjur och konkurrerande växtlighet på bördiga marker. Där är huvudnyttan med markberedning att skydda fröet eller plantan under dess första tid, när den är som mest utsatt för skadeangrepp och konkurrens. I de norra delarna är däremot förbättrad tillväxt en viktigare aspekt eftersom skadeangreppen inte är fullt så svåra där. Givetvis så är de positiva effekterna av markberedningen komplex, det är svårt att rangordna dem sinsemellan. Den samlade nyttan som ger ökad överlevnad och förbättrad tillväxt är dock odiskutabel. Genom markberedning ger vi alltså fröet eller plantan en hjälpande hand.

På de nordliga breddgraderna är tillväxtperioden kort. Normalt så sker trädens tillväxt mellan maj och september. Temperaturen når sällan högt. Korrekt markberedning ger högre luft- och marktemperatur, släpper in mer solljus, ger mer näring och skapar en bättre vattenbalans i marken. Alla dessa fördelar ger en tillväxtökning under plantans första år motsvarande tillväxten flera breddgrader söderut. På grund av temperaturskillnaden blir oftast tillväxtaspekten större ju längre norrut man kommer.

Beställ information

Fält med * är obligatoriska