Bracke Forest - Planters and Seeder

Planterings & Såddaggregat

Med Brackes planteringsaggregat är det möjligt att utföra hela föryngringsarbetet från markberedning till plantering med en enda maskin. Bracke S35.a såddaggregat kan monteras på alla Brackes markberedare.

Bracke P11.a - Planting machine

Planteringsaggregat

Bracke P11.a gör det möjligt att utföra hela föryngringsarbetet från markberedning till plantering med en enda maskin. Med Bracke P11.a får man föryngringsresultat av högsta kvalitet med största möjliga miljömässiga och ekologiska hänsyn. Den är lätt att använda och föraren väljer den bästa planteringspunkten för varje enskild planta.

Bracke P12.a - Planter

Planteringsaggregat

Bracke P12.a är avsedd för plantering i torra och varma förhållanden. Den passar i plantageskogsbruk med till exempel eukalyptusodling. Bracke P12.a kan utföra hela arbetet med markberedning och plantering, eller enbart plantera. P12:an kan utrustas med integrerade system för gödsling och bevattning.

Bracke S35.a - The intelligent seeder

Den intelligenta såddapparaten

Bracke S35.a monteras på ett markberedningsekipage och används för sådd i direkt anslutning till markberedningen. Den kan monteras påBracke T26.b,Bracke T28.a,Bracke T35.b,Bracke M24.a,Bracke M36.bsamt en del äldre modeller. Bracke S35.a känner av basmaskinens hastighet och reglerar frögivan efter den. Frömatningen synkroniseras med markberedningsaggregatet för att sådd endast ska ske på markberedd sträcka.