Bracke Forest - Disc trencers

Högläggare

Brackes högläggare skapar högar på omvända torvor med mineraljordstäckning vilket ger optimala planteringspunkter.

Bracke M24.a - Two-row mounder

2-Radig högläggare

Bracke M24.a är en lätt högläggare som monteras på en medelstor basmaskin. Detta gör den lämplig för mindre objekt där hög manöverförmåga prioriteras. M24.a skapar högar med mineral¬jordstäckning vilket ger optimala planteringspunkter. Arbetssättet går att variera för att till exempel skapa fläckmarkberedning för sådd eller vid stenig mark. Bracke M24.a ger ett bra resultat på alla typer av högläggningsmarker men passar särskilt väl när variationerna i terrängen är stora.

Bracke M46.b – Four-row mounder

4-Radig högläggare

Bracke M46.b är vår mest produktiva markberedare med en arbetsbredd på 8,4 meter. Den passar dig som prioriterar hög produktion utan att göra avkall på kvaliteten! Bracke M46.b är en fyrradig högläggare som monteras på en stor basmaskin och är lämplig för både medelstora och större markberedningsobjekt. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke M46.b ett mycket bra resultat på alla typer av högläggningsmarker.

Bracke M36.b – Three-row mounder

3-Radig högläggare

Bracke M36.b är en treradig högläggare som monteras på en stor basmaskin och är lämplig för både mindre och större markberedningsobjekt. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke M36.b ett mycket bra resultat på alla typer av högläggningsmarker.