Bracke M46.b

4-Radig högläggare

Bracke M46.b är vår mest produktiva markberedare med en arbetsbredd på 8,4 meter. Den passar dig som prioriterar hög produktion utan att göra avkall på kvaliteten! Bracke M46.b är en fyrradig högläggare som monteras på en stor basmaskin och är lämplig för både medelstora och större markberedningsobjekt. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke M46.b ett mycket bra resultat på alla typer av högläggningsmarker.


Konstruktion
Bracke M46.b har armar som är ledade för att kunna väja för fasta hinder. Armarna kan breddas in vid hinder samt lyftas separat vid behov. För anpassning till olika markförhållanden kan Bracke M46.b levereras med tre- eller fyruddiga rivhjul. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen.

Rivhjul
Rivhjulets konstruktion i kombination med enkelt utbytbara tandplattor ger ett mycket bra resultat på planteringshögarna. Utformningen av tandplattan gör att eggen behåller skärpan vid körning och resultatet på högarna hålls optimalt hela plattans livsläng

Maskinstyrning
Styrsystemet är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Styrsystemet är mycket användarvänligt. Högläggaren har givare som lämnar information till styrsystemet om till exempel basmaskinens körhastighet och rivhjulens rotation. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram som väljs från manöverreglaget i förarhytten. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Styrsystemet räknar antal högar, både per objekt och totalt samt körd sträcka och arbetstid.Markberedning
Föraren styr Bracke M46.b från hytten med manöverreglaget. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena väljs något av de förinställda programmen. Rivhjulen är hydrauliskt styrda, grävsträcka och rotation anpassas proportionellt till körhastighet och valt körprogram. Styrsystemet ger föraren möjlighet att ställa in Bracke M46.b att göra högar eller fläckar av varierande centrumavstånd beroende på vad omgivningen kräver. Armarna går att styra oberoende av varandra så att det vid behov går att köra två- tre- eller fyrradigt.

Tekniska data  
Basmaskin Skotare / lunnare 18 – 25 ton
Vikt 7.200 kg, vid treuddiga hjul
Rivhjul Möjlighet att välja mellan tre- och fyruddigt
Mattock wheel radius 725 mm
Hydraulik  
Hydraultryck 160 bar
Hydraulflöde 160 l/min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat


Beställ information

Fält med * är obligatoriska