Bracke S35.a

Den intelligenta såddapparaten

Bracke S35.a monteras på ett markberedningsekipage och används för sådd i direkt anslutning till markberedningen. Den kan monteras påBracke T26.b,Bracke T28.a,Bracke T35.b,Bracke M24.a,Bracke M36.bsamt en del äldre modeller. Bracke S35.a känner av basmaskinens hastighet och reglerar frögivan efter den. Frömatningen synkroniseras med markberedningsaggregatet för att sådd endast ska ske på markberedd sträcka.


Konstruktion
Bracke S35.a finns både som två- och treradig och kan monteras på såväl högläggare som harvar. Bracke S35.a känner av basmaskinens framryckning och reglerar frögivan efter hastigheten. Frömatningen synkroniseras med markberedningsaggregatet för att sådd endast ska ske på markberedd sträcka.


Maskinstyrning

Styrsystemet är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Såddaggregatet har givare som lämnar information till styrsystemet om till exempel basmaskinens körhastighet. För de två eller tre såddkanalerna, eller såddrader som används, ges information i realtid om antal sådda frön för varje individuell kanal. Från displayen ställer föraren in funktioner som antal sådda frön per meter och intermittent sådd. Styrsystemet larmar om problem skulle uppstå i frömatningen. Inställningar och avläsning av information görs från displayen i hytten. Alla enheter kommunicerar via CAN-bus. Styrsystemet räknar antal sådda frön, både per kanal och totalt samt såddsträcka.Precisionssådd
Bracke S35.a behandlar varje frö individuellt. Frögivans mängd justeras, baserat på grobarhet och frövikt, beroende på vad markförhållandena kräver. Vid separatlyft på markberedaren stängs respektive kanal. Fröhanteringen gör att klumpsådd undviks liksom merkostnader i form av överflödig fröåtgång som leder till onödigt stort röjningsbehov. Med Bracke S35.a utförs precisionssådd.

 

Tekniska data  
Monteras på Harvar och högläggare
Vikt 35 kg
Såddkanaler Upp till 3
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Såddgiva 4 till 25 frön/meter

 

Beställ information

Fält med * är obligatoriska