Bracke T28.a

2-Radig tallriksharv

Bracke T28.a är en robust och flexibel tallriksharv som kan vinkla tallrikarna så att de lägger torvorna åt samma håll, höger, vänster eller ifrån varandra. Klarar de besvärligaste terrängförhållandena med mycket sten och hyggesavfall. Markberedning med T28.a ger många planteringspunkter för plantor och frön oavsett terrängtyp.

 

Tallrikar, Bracke TD10.b 
Tallrikarna är framtagna för att ge bättre markberedningskvalitet, bättre ekonomi och enkelt byte av slitdelar. Tallrikarna är symmetriska vilket gör att de kan lägga torvan åt båda hållen. Tandplattorna lägger upp mer jord på torvorna så att fler planteringspunkter av bästa kvalitet kan åstadkommas. Tandplattorna har lång livslängd och är fastskruvade vilket ger enkla och säkra byten.


Konstruktion
Bracke T28.a är konstruerad med en låg dragpunkt på armarna så att ingreppet mot marken blir jämnt oberoende av markens variationer. Vid överlast tillåts armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalaxel. Tallrikens motorhus vrids med en hydraulmotor via en snäckväxel. En sensor känner av motorhusets läge och ser till att tallriken behåller sin vinkel. Centralsmörjning är standard på Bracke T28.a.

Maskinstyrning
Bracke T28.a har ett eget styrsystem vilket gör den enkel att montera på olika basmaskiner. Displayen gör systemet mycket användarvänligt. Det är enkelt för föraren att ha koll på harvens funktioner. Givare ger information om till exempel basmaskinens lutning, tallrikarnas vinkel och armarnas position. Man kan välja om styrsystemet automatiskt ska reglera tallrikarnas vinkel beroende på lutning, eller ställa in vinkeln manuellt. Bracke T28.a har åtta fritt programmerbara körprogram. Styrsystemet räknar markberedd och körd sträcka, både per objekt och totalt samt arbetstid. Bracke T28.a kan arbeta kontinuerligt eller intermittent.Markberedning
Den nya tekniken, som möjliggör att torvorna kan läggas åt samma håll, har ett flertal fördelar. Till exempel:

• Större möjlighet att köra maskinen i sidlut. Resultatet förbättras avsevärt när bägge tallrikar kan lägga torvorna nedåt. Aggregatet håller dessutom emot så att maskinen inte kanar i sidled.
• Risken för markerosion blir mindre om man kör i sidlut istället för längs lutningen.
• Även på slät mark kan man få ett jämnare förband.
• Man kan få bättre exponering mot solen.
• Synintrycket blir bättre

Tekniska data  
Basmaskin Skotare / Lunnare 16 - 20 ton
Vikt 3900 kg
Tallriksdiameter 1000 mm, 1400 mm inkl. tänder
  Utbytbara tänder
Hydraulik  
Tryck 140 bar
Flöde 100 l / min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Såddaggregat: Bracke S35.a
  Extra oljekylare

Beställ information

Fält med * är obligatoriska