Bracke Forest - Disc trencers

Harvar

Markbereding med Brackes tallriksharvar ger plantor och frön den bästa tänkbara starten för tillväxt och överlevnad oavsett terräng.

Bracke T26.b - Disc trencher

2-Radig tallriksharv

Bracke T26.b klarar mycket besvärlig terräng med sten och hyggesavfall. Monteras på medelstor eller stor basmaskin. Markberedning med Bracke T26.b ger plantor och frön bästa möjliga förutsättningar att växa och överleva oavsett terräng.

Bracke T28.a - Two-row disc trencher

2-Radig tallriksharv

Bracke T28.a är en robust och flexibel tallriksharv som kan vinkla tallrikarna så att de lägger torvorna åt samma håll, höger, vänster eller ifrån varandra. Klarar de besvärligaste terrängförhållandena med mycket sten och hyggesavfall. Markberedning med T28.a ger många planteringspunkter för plantor och frön oavsett terrängtyp.

Bracke T35.b

3-Radig tallriksharv

Bracke T35.b är lämplig för de större markberedningsobjekten. Den monteras på stora basmaskiner. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke T35.b ett bra resultat på alla typer av harvobjekt. Med Bracke T35.b optimeras personal- och maskinresurser.