Det må vara ett nytt år, men det är business as usual i verkstaden!

Dessa planterningsmaskiner står i väntan på en resa utomlands. Destination? Sydamerika!

Med Bracke-planteraren är det möjligt att genomföra tillväxts-starten i dessa fulla omfattning från markberedning till plantering.

Det ger resultat av högsta kvalitet och med bästa möjliga hänsyn till miljö- och ekologiska aspekter

Ha en säker resa, planterare, och må lycka och välgång följa er!

 

#forestry #forestrymachinery #forestryequipment #sustainableforesty #forestrymagazine #brackeforest #southamericaforestry #silviculture

Nu satsar Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsföryngring.
Samverkansprojektet Autoplant ska förbättra skog

Autoplant ingår i andra steget i det Vinnova-finansierade forskningsprogrammet Utmaningsdriven Innovation (UDI) där målet är att lösa samhällsutmaningar genom samverkansprojekt som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

”Skogen är en viktig resurs i ett biobaserat samhälle eftersom skogsråvaran möjliggör utfasning av fossila produkter. Samtidigt behöver vi mycket skog för att binda in koldioxid och då är det viktigt att ny skog etableras snabbt efter avverkning. Därför vill vi utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering. När det dessutom är svårt att hitta arbetskraft till den fysiskt tunga manuella planteringen och maskinförare i skogen utsätts för skadliga helkroppsvibrationer, tror vi att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt”, säger projektledaren Linnea Hansson, Skogforsk.

Autoplant adresserar en rad utmaningar som kopplar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030:

  • Klimatutmaningen. Autoplant bidrar till att ny skog etableras snabbare genom bättre planteringspunkter med högre plantöverlevnad och med energieffektivare maskiner.
  • Miljöutmaningen. Det blir mindre markstörningar genom att mindre areal behöver markberedas vid precisionsmarkberedning.
  • Arbetsmiljöutmaningen. Förarlösa skogsföryngringsmaskiner tar över ett tungt manuellt arbete och maskinoperatörerna utsätts inte för helkroppsvibrationer som i traditionella markberedare.
  • Arbetskrafts- och jämställdhetsutmaningen. Förarlösa maskiner, som i en framtid skulle kunna operera från tätorten, kan locka nya arbetstagargrupper och underlätta familjelivet.


Initiativet till Autoplant kommer från SCA Skog där Magnus Bergman är chef för teknik och digitalisering. ”För att klara av att lösa de utmaningar innovationen står inför har ett starkt konsortium av tillverkare, forskare och brukare satts samman som inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog. Värdet av ett lyckat projekt är stort om systemet kan öka plantöverlevnaden och säkerställa en kostnadseffektiv föryngring. Det skulle också öka Sveriges konkurrenskraft och bidra till bibehållet högt anseende för svensk skogsteknik”, säger Magnus Bergman.

Bracke Forest, som tillverkar maskiner för skogsföryngring, får en nyckelroll i projektet. ”Vi ser detta projekt som en stor möjlighet att få utveckla spetsteknik tillsammans med forskningsutövare i nära samarbete med brukare. Bracke Forest har en lång historik inom markberedning och mekaniserad plantering och ser detta som en del i en framtidssäkring av vår produktportfölj", säger Klas-Håkan Ljungberg, VD på Bracke Forest.

I Autoplants projektgrupp ingår forskningsutövare (Skogforsk, LTU och KTH), brukare (SCA, Södra, Sveaskog och Holmen) och tillverkare (Bracke Forest och Skogstekniska klustret). Till steg 2 som pågår i två år har Vinnova bidragit med 10 miljoner kronor och projektparterna medfinansierar med samma belopp. Om utfallet blir lyckat kan bidrag sökas till steg 3 där en färdig produkt ska tas fram och kommersialiseras. 

 

Kontakter: 

Linnea Hansson, Skogforsk, 070-910 64 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Magnus Bergman, SCA Skog, 070-312 85 50, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Klas-Håkan Ljungberg, Bracke Forest, 0693-18091, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bracke M46.b är vår mest kraftfulla högläggare som monteras på stora basmaskiner.

Uppdateringar på hemsidan kommer inom kort...

Här ser du 2 stycken M46.b på ett hygge nära dig

https://youtu.be/yHG1cclVVxQ


Vill du veta mera , kontakta 

Simon Eurenius Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller

Klas-Håkan Ljungberg Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

Beställ information

Fält med * är obligatoriska