Bracke M36.b

3-Radig högläggare

Bracke M36.b är en treradig högläggare som monteras på en stor basmaskin och är lämplig för både mindre och större markberedningsobjekt. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke M36.b ett mycket bra resultat på alla typer av högläggningsmarker.


Konstruktion
Bracke M36.b har armar som är ledade för att kunna väja för fasta hinder. Ytterarmarna har justerbar mellanbredd. För anpassning till olika markförhållanden kan Bracke M36.b levereras med tre- eller fyruddiga rivhjul. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen. Centralsmörjning är standard på Bracke M36.b.

Rivhjul
Rivhjulets konstruktion i kombination med enkelt utbytbara tandplattor ger ett mycket bra resultat på planteringshögarna. Utformningen av tandplattan gör att eggen behåller skärpan vid körning och resultatet på högarna hålls optimalt hela plattans livslängd.

Maskinstyrning
Bracke M36.b har ett eget styrsystem vilket gör att den enkelt kan monteras på skotare, oavsett märke. Displayen gör systemet mycket användarvänligt och det är enkelt att förstå alla funktioner. Högläggaren har givare som lämnar information till föraren om till exempel basmaskinens körhastighet och rivhjulens position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Styrsystemet räknar antal högar, både per objekt och totalt samt körd sträcka och arbetstid.Markberedning
Föraren styr Bracke M36.b från hytten. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena väljs något av de förinställda programmen. Rivhjulen är hydrauliskt styrda och rotationen anpassas proportionellt till körhastigheten och valt körprogram. Styrsystemet ger föraren möjlighet att ställa in Bracke M36.b att göra högar eller fläckar av varierande längd beroende på vad ståndorten kräver. Armarna går att styra oberoende av varandra så att det vid behov går att köra en- eller tvåradigt.

Tekniska data  
Basmaskin Skotare / Lunnare 16 - 20 ton
Vikt 5200 kg
Rivhjul Tre- eller fyruddiga
Rivhjulsradie 725 mm
Hydraulik  
Tryck 160 bar
Flöde 90 l/min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Såddaggregat: Bracke S35.a
Centralsmörjning


Beställ information

Fält med * är obligatoriska