Bracke T35.b

3-Radig tallriksharv

Bracke T35.b är lämplig för de större markberedningsobjekten. Den monteras på stora basmaskiner. Tack vare sin flexibilitet ger Bracke T35.b ett bra resultat på alla typer av harvobjekt. Med Bracke T35.b optimeras personal- och maskinresurser.

Konstruktion
Bracke T35.b är konstruerad så att den följer markens variationer. Vid överlast tillåter maskinens hydraulik armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalaxel. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen. Centralsmörjning är standard på Bracke T35.b.Maskinstyrning
Styrsystemet är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Styrsystemet är mycket användarvänligt. Tallriksharven har givare som lämnar information till styrsystemet om till exempel basmaskinens körhastighet, tallrikarnas vinkel och armarnas position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram som väljs från manöverreglaget i förarhytten. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Alla enheter kommunicerar via CAN-bus. Dessutom beräknas markberedd och körd sträcka, både per objekt och totalt samt arbetstid.Markberedning
Föraren styr Bracke T35.b från hytten via styrsystemet. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena kan föraren välja något av de åtta förinställda programmen under körning. Styrsystemet ger föraren variationsmöjligheter att ställa in armar och tallrikar på olika bredder och vinklar. Vid behov kan armarna separatlyftas. Det går även att variera mark- och lättningstryck eller köra med flytläge. Bracke T35.b kan ställas in att arbeta kontinuerligt eller intermittent.
 


Tekniska data  
Basmaskin Skotare / Lunnare 18 - 25 ton
Vikt 6800 kg
Tallriksdiameter 1000 mm, 1400 mm inkl. tänder
  Utbytbara tänder
Hydraulik  
Tryck 170 bar
Flöde 160 l / min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör  
   Såddaggregat: Bracke S35.a
  Extra oljekylare

Beställ information

Fält med * är obligatoriska