Bracke T26.b

2-Radig tallriksharv

Bracke T26.b klarar mycket besvärlig terräng med sten och hyggesavfall. Monteras på medelstor eller stor basmaskin. Markberedning med Bracke T26.b ger plantor och frön bästa möjliga förutsättningar att växa och överleva oavsett terräng.

Konstruktion
Bracke T26.b är konstruerad så att den följer markens variationer. Vid överlast tillåter maskinens hydraulik armrörelser i sidled och att tallriken kan vridas runt sin vertikalaxel. Hydrauliken är lastkännande och ansluts till basmaskinen.

Maskinstyrning
Styrsystemet är utvecklat på PLC-plattform och kommunicerar via CAN-bus. Styrsystemet är mycket användarvänligt. Tallriksharven har givare som lämnar information till styrsystemet om till exempel basmaskinens körhastighet, tallrikarnas vinkel och armarnas position. Styrsystemet har åtta fritt programmerbara körprogram som väljs från manöverreglaget i förarhytten. Displayen används för att göra inställningar i styrsystemet och läsa av information från markberedaren. Dessutom beräknas markberedd och körd sträcka, både per objekt och totalt samt arbetstid.Markberedning
Föraren styr Bracke T26.b från hytten via styrsystemet. Beroende på förändringar i ståndortsförhållandena väljs något av de åtta förinställda programmen. Styrsystemet ger föraren variationsmöjligheter att ställa in armar och tallrikar på olika bredder och vinklar. Det går även att variera mark- och lättningstryck eller köra med flytläge. Bracke T26.b kan ställas in att arbeta kontinuerligt eller intermittent.

 

Tekniska data  
Basmaskin Skotare / Lunnare 16 - 20 ton
Vikt 3600 kg
Tallriksdiameter 1000 mm, 1400 mm inkl. tänder
  Utbytbara tänder
Hydraulik  
Tryck 140 bar
Flöde 100 l / min
Elsystem  
Spänning 24 V
Styrsystem PCL baserat
Tillbehör Såddaggregat: Bracke S35.a
  Extra oljekylare

Beställ information

Fält med * är obligatoriska