Bracke Forest: About the company

Den omvända torvan

En optimal markberedning för plantering är i en s.k. omvänd torva. Där finns de komponenter som ger en planta möjlighet att överleva och växa optimalt.

Den ökade luft- och marktemperaturen uppnås genom att riktigt utförd markberedning skapar en upphöjd planteringspunkt. Kall luft är tyngre än varm luft och därför kan skillnaden i temperaturen mellan marknivån och ett par decimeter upp ofta vara ett par grader under den kallare delen av dygnet. Att solljuset kommer åt bättre på en upphöjd rensad yta ger också en högre temperatur. Avsaknaden av växtlighet förhindrar inte värmeutstrålningen under nätterna vilket ger en lägre temperatur på markberedda områden under klara nätter. Insläppet av solljus ger förutom en ökad marktemperatur även mer energi för fotosyntesen. Näringsökningen kan tillskrivas att man vid markberedning strävar efter att sammanföra humustäcket och bädda in det i mineraljord. Näringen i humusen och mineraljorden måste komposteras för att bli tillgängligt för plantorna, en viktig beståndsdel för att få en snabb kompostering är värme. Detta styr förmultningshastigheten och därmed andelen tillgänglig näring.

Markens syre- och vattenbalans är även de viktiga aspekter att ta hänsyn till för att minska risken för att plantan dör i unga år och att tillväxten är optimal. En jord som har en bra fuktighet känns aldrig blöt eller fuktig då man känner på den. Praktisk erfarenhet och omfattande försök visar att en avsevärt större del av plantor som dött gör det genom drunkning än genom torka. Optimal balans mellan syre och vatten i marken innebär under den största delen av tillväxtsäsongen att man bör minska vatteninnehållet. Detta görs genom att markberedningen skapar en högre planteringspunkt än om plantan placerats i marknivå. Genom detta så dräneras marken på vatten och risken att plantan dränks elimineras. Genom att dränera marken med markberedning så skapas också ett flöde av regnvatten så att marken syresätts, detta gör att plantans rotsystem utvecklas positivt. Rätt mix av syre och vatten är också positiv för att öka komposteringshastigheten. Kompostering går långsamt i t.ex. mossar där vattenhalten är hög och på torra marker där vattenhalten är för låg.

Beställ information

Fält med * är obligatoriska