Bracke Forest: About the company

Bakgrund och forskning

Bracke Forecare presenterade 1987 resultat från ett försök som anlades tolv år tidigare av SCA Skog AB. Försöket, som ligger på ett område med näringsfattig mark, visade skillnaden mellan att plantera i mineraljordsfläcken jämfört med den omvända torvan. Andelen plantor som överlevt skiljde inte mellan försöksleden. Skillnaden bestod däremot i att alla plantor som var planterade i den omvända torvan stod upprätt. Ca 33% av plantorna planterade i fläcken lutade eller låg. Rotmassan på plantorna i den omvända torvan var ca 35 gånger större och stamvolymen efter 12 växtsäsonger var 5 gånger så stor som på plantorna i fläcken. 

Mattson & Bergsten (2003) visade att markberedning i områden med låg bonitet ökade volymtillväxten för 18-årig Contortatall med 200-500 procent jämfört med plantering utan markberedning. För harvade objekt ökade tillväxten med 150 procent. På medelgod mark ökade tillväxten med 100 procent för höglagda och harvade objekt jämfört med omarkberedda objekt.

Beställ information

Fält med * är obligatoriska