Bracke P12.a

Planteringsaggregat

Bracke P12.a är avsedd för plantering i torra och varma förhållanden. Den passar i plantageskogsbruk med till exempel eukalyptusodling. Bracke P12.a kan utföra hela arbetet med markberedning och plantering, eller enbart plantera. P12:an kan utrustas med integrerade system för gödsling och bevattning.


Nytt plantmagasin
P12:an är utrustat med vårt nya, större, plantmagasin. Istället för de 62, 72 eller 88 plantor som de gamla magasinen kan laddas med, laddar man det nya med hela 196 plantor vilket ger en väsentlig produktionsökning.

Bevattning och gödsling
Inbyggda system för bevattning och gödsling erbjuds som extrautrustning till Bracke P12.a. Bevattning kan ske antingen med vattengel eller med vatten via plantröret. Gödsling sker med gödselgranulat via två rör som placeras på var sida om plantröret.

Funktion
Bracke P12.a gör en planteringspunkt i botten av en grop. Gropen formas av en speciellt utformad fot, plantan sätts i botten av gropen och, om P12:an är utrustad med gödsling, släpps samtidigt gödselgranulat ut genom de två separata rören. Bevattning kan ske antingen med vattengel samtidigt som plantan sätts eller genom att vatten tillförs kring plantan under planteringsfasen. För att kunna åstadkomma en bra planteringspunkt måste jorden luckras upp. Detta kan ske i förväg med någon form av markberedare, t.ex. en ripper. Bracke P12.a kan utrustas med en sub-soiler med vilken uppluckring kan göras med aggregatet för varje planteringspunkt.Styrsystem
Alla funktioner styrs från förarhytten med systemets dator. Information kommuniceras till föraren via displayen i hytten, om till exempel plantrörets läge, antal plantor kvar i magasin, vattenförbrukning, etc. Planteringsdjup, tilltryckning och övriga variabler justeras enkelt från displayen. I styrsystemet lagras kör-data såsom antal planterade plantor, arbetstid och produktion per timma. I displayen finns även verktyg för diagnostik såsom lista på inträffade störningar och funktioner för felsökning.

Tekniska data  
Basmaskin Grävmaskin 16 - 20 ton
Vikt 1100 – 1500 kg beroende på utrustning
Hydraulik  
Tryck 150 bar
Flöde 125 l/min
Plantmagasin 196 plantor
Elsystem  
Spänning 24 V
Tillbehör Gödsling
Bevattning
Jordluckrare / Sub-soiler

Beställ information

Fält med * är obligatoriska