Om Bracke Forest - Bracke Forest
Beställ informationsmaterial
Om Bracke Forest
Om Bracke Forest
Bracke Forest har tillverkat skogsbruksredskap och maskiner sedan 1922. Vi konstruerar våra maskiner så att de tar största möjliga hänsyn till mark- och miljövård, utan att ge avkall på ett tekniskt och ekonomiskt effektivt skogsbruk. Vi var till exempel först med att tillverka maskiner som skapar planteringshögar med omvänd torva, en metod som ökar volymtillväxten med 20 – 100 procent, beroende på marktyp. All produktutveckling sker i nära samarbete med skogsföretag, entreprenörer och svensk skogsforskning.

Inriktade på export
Fabriken ligger i Bräcke strax utanför Östersund, men vår marknad ligger i huvudsak utanför Sverige. Våra största utländska kunder finns i norra barrskogsbältet, företrädesvis Kanada och Finland. Intresset från bland annat Asien, Sydeuropa och Ryssland ökar dock för varje år. Bracke Forest har 20 anställda.

Brackes koncept - Den omvända torvan
Bra markberedning är grunden för ett långsiktigt skogsbruk, det är här man kan skapa förutsättningar för plantor och frön att överleva och växa bra. Bracke Forest har lett utvecklingen av maskiner som gör planteringshögar med omvänd torva, en metod som ger plantan mer ljus och vatten, bättre näringstillgång och bättre rotutveckling. Samtidigt minskar risken för uppfrysning, frostskador och insektsangrepp.

CRANAB-KONCERNEN
Bracke Forest AB ingår i Cranab-koncernen tillsammans med Cranab AB som tillverkar kranar, gripare, gräs- och buskröjningsaggregat samt Vimek AB som tillverkar små skogsmaskiner . Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten och i Bräcke, Jämtland.

Läs mer på www.cranab.se och www.vimek.se

Östra Kanada Portugal Storbritannien Frankrike Norge Sverige Finland Litauen Estland Lettland Ryssland Australien Germany Västra Kanada Östra Kanada Storbritannien Norge Sverige Finland Estland Lettland Litauen Ryssland Frankrike Portugal